YOU need to change!

Despite all efforts various surveys still support Kotter’s claim that around 70% of all change efforts fails. Several articles backed this up, with larger projects more likely to not completely meeting the objectives as planned.[*] Recently I was presented one of these surveys which showed that, – according to CIO’s-, “resistance by employees” was the number one reason for change efforts to fail during implementation.[†]Change blog1 - Steven
Lees verder

Anti Cyclisch Credit Management: Slechte klanten bestaan niet. De gemiddelde klant ook niet!

image001 (1)Gelukkig zijn er goede voorbeelden waarin de opportunities van goed credit management en niet het risico voorop staan in de besluitvorming. De inzet van de mogelijkheden van databeschikbaarheid, dataverrijking en beslissingssoftware alleen voor het weren van de slechte klanten is beperkt. Lees verder